ای مردم آزادی خواه و دمکراتیک! خودتان را آماده کنید! از فدراسیون دمکراتیک شمال-شرق سوریه دفاع کنید!

ای مردم آزادی خواه و دمکراتیک! خودتان را آماده کنید! از فدراسیون دمکراتیک شمال–شرق سوریه دفاع کنید! اعلامیه کمون اینترناسیونالیست روژوا کمتر از یک سال از شروع حمله های جنایتکارانه به کانتون عفرین می گذرد. اکنون مردم شمال سوریه با حملات دولت فاشیست ترکیه و متحدانش بار دیگر با خشونت و تجاوز روبرو شده اند. …

ای مردم آزادی خواه و دمکراتیک! خودتان را آماده کنید! از فدراسیون دمکراتیک شمال-شرق سوریه دفاع کنید! Read More »