Den långa marschen “För fred och demokrati – Frihet för Abdullah Öcalan”

10 februari till 16 februari 2019

Inbjudan till den långa marschen “För fred och demokrati – frihet för Abdullah Öcalan” till Strasbourg från den 10 till den 16 februari 2019.

Kära vänner,

Sedan förra årets långa marsch har vi tagit stegen vidare i vår kamp för ett fritt samhälle bortom stat, makt och våld. Den kurdiska frihetsrörelsen, med de samhälleliga perspektiven på kvinnlig frigörelse, gräsrotsstrukturer och social ekologi, får allt större intresse. Motståndet mot repression och krig växer och blir internationaliserat.

Den kurdiska frihetsrörelsen för samman en mångfald av frihetsälskande folk emot söndra och härska metoden, och inte endast i Kurdistan och Mellanöstern. Införandet av demokratisk konfederalism i norra Syrien utöver Rojava visar för folk över hela världen att en annan värld är möjlig. Hoppet har återvänt.

Detta är varför vi vill ena oss emot den kapitalistiska modernitetens reaktionära krafterna och synliggöra patriarkatets och kapitalismens ökade brutalitet och förtryck.

Därför vill vi bjuda in er till vår långa marsch från Luxemburg till Strasbourg mellan den 11 till den 16 februari 2019. Vi ber alla deltagare att komma till kick-off evenemanget i Saarbrücken den 10 februari. I slutet av veckan kommer det i år igen att vara en livlig och högljudd demonstration i Strasbourg.

Med vår marsch vill vi dra uppmärksamhet till situationen i Kurdistan samt Abdullah Öcalans situation. År 2019 har Abdullah Öcalan varit totalt isolerad i 20 år. Avsikten är att diskreditera hans personlighet samtidigt som man försöker hålla hans idéer borta från allmänheten. Sedan april 2015 har Turkiet förhindrat all kontakt med honom. I Tyskland kan bilder av Abdullah Öcalan endast visas om det uttryckligen gäller hans hälsosituation. Detta är ett försök till depolitisering av Abdullah Öcalans livsarbete, som har lagt grunden för framstegen frihetsrörelsen gör, vilket lockar allt större intresse överallt i världen. På den här långa marschen och på den stora demonstrationen vill vi visa att vi inte accepterar detta!

För en lösning gällande de politiska konflikterna i Turkiet, Irak och Syrien är Abdullah Öcalans frihet oumbärlig. Speciellt för den kurdiska kvinnornas rörelse är Abdullah Öcalans arbete essentiellt. Det kurdiska folket, särskilt kvinnorna, har lyckats återta sin egen identitet och historia. Inrättandet av självstyre i Rojava, som utgör ett demokratiskt alternativ till statsmakten och garanterar kvinnors frihet, skulle inte vara möjligt utan Abdullah Öcalans engagemang och filosofi.

Under vår marsch ordnar vi samlingar, seminarier och olika möten. Marschen uppmanar också Europeiska kommissionen och Europarådets utskott mot tortyr (CPT) att leva upp till sitt ansvar. Alla grupper som arbetar för demokrati, frihet, rättvisa, fred och mänskliga rättigheter välkomnas att delta i marschen eller att skicka solidaritetsmeddelanden. Förra året deltog människor från hela världen och lärde känna varandra: från Sydamerika, från de europeiska länderna från Skandinavien till Spanien / Katalonien / Euskadi, från det så kallade Mellanöstern … en internationalistisk frihetsmarsch.

Intresserade personer kan kontakta: [email protected]. Vi ser fram emot att få informationen om dina möjligheter att delta i marschen. Så snart vi får ditt svar skickar vi dig mer information, exakta datum och ett preliminärt program.

Snabb information:

  • Samling och kick-off i Saarbrücken, Tyskland den 10 februari

  • Den långa marschen från 11 till 16 februari från Luxemburg till Strasbourg

  • Massdemonstration i Strasbourg den 16 februari

  • Sportskor är passande för marschen. Ta med sovsäck.

Scroll to Top