Pitkä Marssi ”Rauhan ja demokratian puolesta – Vapaus Abdullah Öcalanille”

10.– 16. helmikuuta, 2019

Rakkaat ystävät,

Viime Pitkän marssin jälkeen olemme ottaneet entistä enemmän askeleita eteenpäin kamppailussamme kohti vapaata yhteiskuntaa ilman valtiota, valtaa ja väkivaltaa. Kurdien vapausliike kerää jatkuvasti entistä enemmän kiinnostusta, koska sillä on sosiaalinen näkökulma naisten vapautukseen, ruohonjuuritason rakenteisiin ja ekologiaan. Vastarinta sortoa ja sotaa vastaan lisääntyy entisestään ja muuttuu entistä internationalistisemmaksi.

Kurdien vapausliike tuo yhteen monimuotoisimman rauhaa rakastavan joukon hajota ja hallitse -politiikkaa vastaan, ja tämä ei tapahdu pelkästään Kurdistanissa ja Lähi-idässä. Demokraattisen konfederalismin sovellutukset Pohjois-Syyrian Rojavassa näyttävät ihmisille ympäri maailmaa että toisenlainen maailma on mahdollinen! Toivo on palannut!

Tämän takia haluamme yhdistää voimamme taistelussa kapitalistisen moderniteetin reaktiivisia voimia vastaan, ja tehdä näkyviä toimia lisääntyvää patriarkaalista ja kapitalistista julmuutta ja sortoa vastaan.

Tämän takia haluamme kutsua sinut Pitkälle marssille Luxemburgista Strasbourgiin 11.–16. helmikuuta 2019. Pyydämme kaikkia osallistujia tulemaan aloitustapahtumaan 10. helmikuuta Saarbrückeniin, Saksaan.
Marssin lopussa elävä ja äänekäs massamielenosoitus järjestetään Strasbourgissa taas tänäkin vuonna.

Marssillamme haluamme tuoda huomiota Kurdistanin sekä Abdullah Öcalanin tilanteille. Abdullah Öcalania on pidetty eristyksissä jo 20 vuotta vuonna 2019. Tämän eristyksen tarkoitus on saattaa hänet huonoon valoon pitäen hänen ideansa piilossa julkisesta keskustelusta. Vuodesta 2015
lähtien Turkki on estänyt kaiken kontaktin hänen kanssaan. Saksassa Abdullah Öcalanin kuvat saavat olla esillä pelkästään, jos kyse on hänen terveyteensä liittyvästä tilanteessa. Tämä on Abdullah Öcalanin elämäntyön epäpolitisointia. Öcalanin työ on luonut pohjan vapausliikkeen etenemiselle: liikkeen, jonka mielenkiinto kasvaa jatkuvasti maailmalla. Me haluamme näyttää tällä pitkällä marssilla sekä massamielenosoituksella, että me emme hyväksy tätä!

Jotta poliittiset konfliktit Turkissa, Irakissa ja Syyriassa voidaan ratkaista, Abdullah Öcalan on vapautettava. Etenkin kurdien naisten liikkeelle Abdullah Öcalanin työ on tärkeää. Kurdit, etenkin naiset, ovat onnistuneet haltuun ottamaan heidän oman identiteettinsä ja historiansa. Itsehallinnon perustaminen Rojavaan, joka edustaa demokraattista vaihtoehtoa valtiovallalle ja takaa naisten vapauden, ei olisi mahdollista ilman Abdullah Öcalanin filosofiaa ja omistautumista.

Marssin aikana järjestämme mielenosoituksia, seminaareja ja lukuisia tapaamisia. Marssi myös vaatii Euroopan kidutuksen vastaista komissiota (CPT) täyttämään velvoitteensa. Kaikki ryhmät jotka taistelevat demokratian, vapauden, oikeuden, rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta on
kutsuttu marssille tai lähettämään solidaarisuusviestejä. Viime vuonna ihmiset kaikkialta maailmaa osallistuivat ja tutustuivat toisiinsa: Etelä-Amerikasta, Skandinaviasta Espanjaan, Kataloniasta, Baskimaasta, niin sanotusta Lähi-idästä… Internationalistinen vapausmarssi.

Kiinnostuneet ihmiset voivat ottaa yhteyttä: [email protected]. Odotamme innolla tietoja mahdollisuuksistanne osallistua marssiin. Heti kun saamme vastauksenne, lähetämme lisätietoja, tarkat päivämäärät ja alustavan ohjelman.

Lyhyesti:
– Kokoontuminen ja aloitustapahtuma 10. helmikuuta Saarbrückenissä,
Saksassa.

– Pitkä marssi 11.–16. helmikuuta 2019, Luxemburgista Strasbourgiin

– 16. helmikuuta massamielenosoitus Strasbourgissa

– Urheilukengät ovat riittävät marssia varten. Suosittelemme ottamaan
mukaan makuupussin.

Scroll to Top