روز جهانی مقاومت برای روژاوا- ٢ نوامبر ٢٠١٩

[raw][/raw]

انقلاب شمال شرق سوریه‌ پیروز خواهد شد، فاشیسم نابود می شود!

ارتش اشغالگر تركیه‌ وهم پیمانان اسلامگرایش در روز نهم اكتبر، ساعت چهار بعد از ظهر، جنگ از قبل طراحی شده‌ و تجاوزگرایانه‌ خود را علیه‌ مناطق آزاد شده‌ شمال سوریه‌ آغاز كردند.

راس ساعت چهار بعد از ظهر، مردم در شهرك ها و روستاهای مرزی بمباران شدند. جنگجویان جهادی به‌ رهبری ارتش تركیه‌ تلاش به‌ پیشروی و وارد شدن به‌ مناطق مرزی كردند. تركیه‌ از «عملیات نظامی» دم میزند كه‌ هدفش «برقراری امنیت مرزی» و ایجاد «منطقه‌ امن» كذایی است، اما واقعیت این است كه‌ ارتش تركیه‌ و مزدوران اسلامگرای تحت امرش دنبال چیزی جز اشغال مناطق عمدتا كورد نشین مجاور مرز تركیه‌ و سوریه‌ نیستند. رژیم آنكارا از «جنگ علیه‌ تروریسم» دم میزند و تاكید دارد كه‌ جنگ متجاوزكارانه‌اش جنگ علیه‌ شهروندان غیره‌ نظامی نیست، اما بمباران بلااستثنای مناطق غیره‌ نظامی، غارت و آواره‌ كردن صدها و بلكه‌ هزاران نفر، اعدام های خودسرانه‌ و ربودن صدها شهروند بیانگر داستانی متفاوت است. هرچه‌ جنگ علیه‌ شمال سوریه‌ تداوم بیشتری می یابد، این مسئله‌ روشنتر می شود كه‌ اردوغان واقعا بدنبال چیست: به‌ عبارتی، پاكسازی قومی [كوردها] با اخراج بی رحمانه‌ میلیون ها انسان و تغییربافت جمعیتی كل منطقه‌.

[طی] هفت سال گذشته‌ در شمال سوریه‌ و در سیاهی‌ جنگ داخلی این كشور، یك پروژه‌ اجتماعیِ دموكراتیك و انقلابی شكوفا شده‌ است كه‌ از همان اوایل خاری بوده‌ در چشم قدرت های منطقه‌ و دولت های امپریالیست.‌ جوامع شمال سوریه‌ خودمدیریتی خیش را ایجاد و بهشتی از صلح را بر مبنای همزیستی و یكسانی همه‌ گروها و جوامع محلی، آزادی زنان، اقتصاد زیستمحیطمحور، و دموكراسی رادیكال بنا كردند. كنفدرالیسم دموكراتیك شمال و شرق سوریه‌، بدور از حكمرانی بیگانه‌ و استبداد محلی، به‌ یك نمونه‌ زنده‌ دموكراتیك و آرام برای آینده‌ خاورمیانه‌ تبدیل شده‌ بود. سرانجام، نیروهای مدافع مردمان شمال شرق سوریه‌، نیروهای دموكراتیك سوریه‌، در شكست آخرین بقایای خلافت دولت اسلامی وابسته‌ به‌ تركیه‌ پیروز شدند.

امروز، جنگجویان اسلامگرا، عمدتا جنگجویان دولت اسلامی و القاعده‌، با حملات اشغالگرایانه‌ دولت تركیه‌ در شمال سوریه‌، با ترویج ترور و وحشت دوباره‌ در حال پیشروی هستند. دولت های ائتلاف بین المللی، و در راس آنها ایالات متحد آمریكا، با عقبنشینی هماهنگ شده‌ نیروهایشان، راه‌ را برای جنگ تجاوزگرایانه‌ تركیه‌ هموار كردند. همپیمانان پیشین خود را به‌ نابودی سپردند و مردمان شمال سوریه‌ را قربانی منافع چركین خود كردند. همزمان كه‌ ارتش متخاصم تركیه‌ و جهادی ها با جنگ افزارهای ناتو اقدام به‌ قتل و عام كرده‌اند، دولت های جهان چشمان خود را بسته‌اند.

اما، ما نمی خواهیم در سكوت نظاره‌ ‌گر كشتاری باشیم كه‌ دارد در مقابل چشم جهانیان رخ می دهد. تنها یك جنبش مقاومتی گسترده‌ علیه‌ جنگ می تواند به‌ جنگ [كنونی] پایان دهد. همانطور كه‌ مردم جهان علیه‌ جنگ ویتنام و اشغال عراق توسط ارتش آمریكا در سال ٢٠٠٣ به‌ خیابان ها ریختند، باید وجدان انسانی در مقابل بربریت تركیه‌ در شمال سوریه‌ طغیان كند.

در اول نوامبر سال ٢٠١٤، میلیون ها انسان در سراسر جهان وارد خیابان ها شدند تا در چنین روزی همبستگی خود را با مقاومت قهرمانانه‌ كوبانی ابراز كنند. ما می خواهیم كه‌ امسال دوم نوامبر به‌ روز جهانی مقاومت علیه‌ جنگ متخاصمانه‌ تركیه‌ تبدیل شود، وضعیت عادی [شده‌] و جریان [چنین] زندگی را متوقف كنیم. در نافرمانی مدنی خلاقانه‌ و متفاوت، تظاهرات، و ریختن به‌ خیابان در مكان های عمومی شركت كن. تا زمانی كه‌ كشتار ادامه‌ دارد، مقاومت ادامه‌ خواهد داشت.

انقلاب شمال شرق سوریه‌ پیروز خواهد شد، فاشیسم نابود می شود!

Scroll to Top