روز جهانی مقاومت برای روژاوا- ٢ نوامبر ٢٠١٩

انقلاب شمال شرق سوریه‌ پیروز خواهد شد، فاشیسم نابود می شود! ارتش اشغالگر تركیه‌ وهم پیمانان اسلامگرایش در روز نهم اكتبر، ساعت چهار بعد از ظهر، جنگ از قبل طراحی شده‌ و تجاوزگرایانه‌ خود را علیه‌ مناطق آزاد شده‌ شمال سوریه‌ آغاز كردند. راس ساعت چهار بعد از ظهر، مردم در شهرك ها و روستاهای […]

روز جهانی مقاومت برای روژاوا- ٢ نوامبر ٢٠١٩ Read More »